Extra trygghet för dig över 65 år

Extra trygghet

 

Du som är över 65 år har en extra försäkring som innebär att du får ersättning om du hamnar på sjukhus mer än sju dagar. Perioder av sjukhusvistelse som åtskiljs av max 90 dagar räknas som sammanhängande period. Ersättningen betalas ut efter 7 dagar, med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag och max 10 000 kronor i månaden. Om två personer äger bostaden utgår 50 procent av ersättningsbara kostnader. För mer information, kontakta din säljare eller ladda ner fullständiga villkor.